Połów. Poetyckie debiuty 2021

 

Realizowany po raz szesnasty projekt „Połów. Poetyckie debiuty 2021” skierowany jest wyłącznie do poetów i poetek przed debiutem książkowym. Projekt, za sprawą którego do poezji polskiej zostało wprowadzonych wielu uznanych dzisiaj autorów i autorek, ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. Jest jedyną formą nawiązania współpracy, a następnie ewentualnego wydania w Biurze Literackim debiutanckiego tomiku poetyckiego.

 

W finale projektu znajdzie się od 10 do 24 osób podzielonych tym razem na dwie grupy. Pierwszą poprowadzi Dawid Mateusz, a drugą Jakub Skurtys. Finaliści otrzymają szansę na wejście do wąskiego grona laureatów projektu (4–8 osób), których twórczość zostanie zaprezentowana w biBLiotece, a następnie w almanachu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”. Wybrane osoby, które nie znajdą się w finale projektu, zostaną zaproszone do Pracowni otwartych wierszem, mających na celu przygotowanie autorów i autorek do udziału w kolejnej edycji Połowu.

 

Zajęcia w poszczególnych pracowniach rozpoczną się w formie online tradycyjnie na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin wydarzenia zostanie podany wkrótce). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie udział w zajęciach w trakcie festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online nie będzie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2021 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać tylko jeden zestaw składający się z 10 wierszy. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Do realizacji zajęć nie dojdzie, jeśli projekt nie zyska ministerialnej dotacji na festiwal. Wówczas zwrócona zostanie opłata rekrutacyjna. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2021 roku. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

 

projekty