PRACOWNIA PO DEBIUCIE: Drugi i kolejny tom poetycki

Stacja_Literatura_GRAFIKI_12

 

Jesteś po debiucie poetyckim? Masz na koncie co najmniej jedną książkę? Przygotowujesz kolejny tomik? Szukasz wydawcy? Weź udział w Pracowni po debiucie Stacji Literatura 24 między 12 a 15 września 2019 roku (cztery dni, łącznie 7 godzin zajęć).

 

Każdy może przesłać tylko jedną propozycję składającą się z 10 wybranych wierszy. Należy także dołączyć konspekt zawierający informacje o książce, takie jak: podejmowany temat, idea przewodnia, na czym polega nowatorstwo projektu i co scala poszczególne utwory w jeden tom.

 

Wyboru 10–15 finalistów projektu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Pracowni po debiucie prowadzonej przez Martę Podgórnik podczas Stacji Literatura 24, dokona redakcja Biura Literackiego do 12 czerwca 2019 roku.

 

Zajęcia będą miały na celu wyłonienie laureatów projektu, z którymi Biuro Literackie podejmie prace nad książką lub zaproponuje im publikację w biBLiotece. Nazwiska wyróżnionych zostaną ogłoszone w ciągu 21 dni od zakończenia Stacji Literatura 24.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2019 roku. Wysyłka zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 20 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Formularz

projekty