PRACOWNIA OPOWIEŚCI: Debiuty prozą

Stacja_Literatura_GRAFIKI_8

 

Jesteś autorem/autorką opowiadań lub piszesz powieść? Szukasz wydawcy promującego ambitną literaturę? Rozważ wydanie swojego debiutu w Biurze Literackim, które od ponad dziesięciu lat z dużym powodzeniem wydaje także książki prozatorskie.

 

Wyboru 8–15 finalistów projektu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Pracowni prozy prowadzonej przez Beatę Stasińską podczas Stacji Literatura 24 między 12 a 15 września 2019 roku, dokona redakcja Biura Literackiego do 12 czerwca 2019 roku.

 

Każdy może przesłać wyłącznie jeden zestaw tekstów składający się z jednego lub dwóch opowiadań albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

 

Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o planowanej książce: podejmowany temat, na czym polega jej nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii Proza wydawanej przez Biuro Literackie.

 

Spośród pozostałych zgłoszeń redakcja wyłoni 15–40 osób, które zostaną zaproszone do Pracowni otwartej prozą prowadzonej podczas Stacji Literatura 24 przez Szymona Słomczyńskiego. Warsztaty w obu pracowniach zostały zaplanowane w ciągu czterech festiwalowych dni (łącznie 7 godzin).

 

Zajęcia w Pracowni prozy będą miały na celu wyłonienie laureatów projektu, z którymi Biuro Literackie podejmie prace nad debiutancką książką lub zaproponuje im publikację w biBLiotece. Zajęcia skupią się na doskonaleniu warsztatu debiutanta.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2019 roku. Wysyłka zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 20 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. W takim przypadku osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Formularz

projekty