Kierownik działu literackiego w Krakowskim Biurze Festiwalowym, menedżerka Festiwalu Conrada, członkini kapituły Nagrody Conrada. Od wielu lat inicjuje i koordynuje projekty promujące czytelnictwo. Pomysłodawczyni licznych akcji literackich w przestrzeni miejskiej. Brała udział w tworzeniu aplikacji o tytuł Miasta Literatury UNESCO. Odpowiada za realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.