Urodzona w 1977 roku. Krytyczka literacka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z licznymi czasopismami jak np. „FA-art”, „ Studium”, „Nowe Książki”. Członkini kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Ma w swoim dorobku cztery publikacje książkowe: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji (2011) i Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (2015) oraz kilka publikacji zbiorowych. Mieszka w Jaworznie.