Urodzona w 1972 roku. Poetka. Wykładowczyni w Centrum Kształcenia Językowego i Ustawicznego Kadr. Nominowana do Nagrody Literackiej Nike za tomik danc (2000), który był jej poetyckim debiutem. W kolejnych latach opublikowała również zbiór wierszy Wte i nazad (2003) oraz Mniej, więcej (2007), a w 2018 roku również książkę z wierszami dla dzieci Grymasy. Życie między wierszykami. Mieszka w Legnicy.