Urodzony w 1979 roku w Damaszku. Studiował ekonomię, jest pasjonatem matematyki i geometrii. Poeta, tekściarz i dziennikarz. Współpracował w roli wydawcy i kierownika działu kultury z portalem arabskim w Berlinie „Abwab”. Napisał libretto do opery „Kalila wa Dimna”, bazującej na kultowym dziele literatury arabskiej o tym samym tytule. Przedstawiono ją na festiwalu Aix en Provence. Aktualnie pracuje nad swoją drugą operą. Autor tekstów piosenek. Aktualnie zamieszkały w Berlinie.