Urodzony w 1983 roku. Poeta. Zawodowo zajmuje się grafiką. Publikował w licznych czasopismach literackich i naukowych. Współorganizator sceny literackiej festiwalu SlotART. Debiutował w almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2016. Laureat projektu wydawniczego Biura Literackiego „Pierwsza książka”, w ramach którego ukazał się jego tom Chyba na pewno (2019). Mieszka w Bytomiu.