Urodzony w 1989 roku. Krytyk, historyk literatury, asystent w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Współpracuje z „Odrą” i „Małym Formatem"; zajmuje się głównie poezją najnowszą oraz historią poezji awangardowej. Współredagował tom szkiców Tajne bankiety (2014). Autor wprowadzenia do II wyd. rozprawy Jeden i liczba mnoga Andrzeja Falkiewicza (2016) oraz współautor posłowia do Podręcznika naukowego dla onironautów, wierszy zebranych Roberta Rybickiego (2018); publikował w większości pism literackich i w kilku naukowych (m.in. „Wielogłos", „Śląskie Studia Polonistyczne", „Pamiętnik Literacki", „Przestrzenie Teorii"). Mieszka we Wrocławiu.