Urodzona w 1973 roku. Krytyczka literacka i historyk literatury doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autorka trzech książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004), Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006), Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013), wielu szkiców krytycznych i innych wypowiedzi o najnowszej poezji i krytyce. Publikowała m. in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Odrze”, „Twórczości”, „FA-arcie”, „Dodatku LITERAckim”, „Nowych Książkach”. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi m.in zajęcia warsztatowe na specjalności Krytyka Literacka i Artystyczna. Mieszka we Wrocławiu.