Urodzony w 1984 roku. Poeta, tłumacz autorów takich jak Joseph Conrad, Henry David Thoreau. Finalista i laureat kilku projektów Biura Literackiego („Połów” 2011, Pracownia Przekładowa 2017, Pracownia Prozy 2018). Na zlecenie MKiDN autor opracowania Joseph Conrad w literaturze światowej (Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, 2015). Autor tomu wierszy Czarny organizm, który ukazał się nakładem Instytutu Mikołowskiego. Mieszka w Warszawie.