Urodzona w 1989 roku. Poetka i prozaiczka, publikowała m.in. w „Wakacie”. Debiutowała w almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2018. Mieszka w Warszawie.