Urodzony w 1989 roku. Krytyk, historyk literatury, asystent w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Współpracuje z „Odrą” i „Małym Formatem”; zajmuje się głównie poezją najnowszą oraz historią poezji awangardowej. Współredagował tom szkiców Tajne bankiety (2014). Autor wprowadzenia do drugiego wydania rozprawy Jeden i liczba mnoga Andrzeja Falkiewicza (2016) oraz współautor posłowia do Podręcznika naukowego dla onironautów Roberta Rybickiego (2018). W 2020 roku ukazała się jego książka Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku, w 2021 roku wyszedł Wiersz… i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku. Publikował w większości pism literackich i w kilku naukowych (takich jak: „Wielogłos”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Pamiętnik Literacki”, „Przestrzenie Teorii”). Mieszka we Wrocławiu.