Poeta, tłumacz. Ukończył geofizykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyróżniony m.in. nagrodą „Czasu Kultury” (1994) za najlepszy debiutancki tom wierszy, nominacjami do Nagrody Literackiej Gdynia (2008) i do Silesiusa (2014), zdobywca (wraz z Katariną Šalamun-Biedrzycką) Nagrody im. W. Szymborskiej za tłumaczenie poezji Uroša Zupana. Pracuje jako inżynier geofizyk.