Krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, nauczyciel akademicki i profesor na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek krytycznoliterackich, m.in. Poetyckie awangardy – awangarda przedwojenna (2004), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976–1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 roku opublikował zbiór esejów Horror poeticus. Jest twórcą i kuratorem festiwalu Poznań Poetów. Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Były przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia (2006–2013). Od roku 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. W latach 2016–2021 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, od 2022 roku juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.