Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, badaczka i krytyczka literacka, redaktorka i edytorka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz edytorstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka monografii Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku (Toruń 2020). Współredaktorka monografii Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku (Szczecin 2017) i Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki (Kraków 2017). Członkini Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Genderowego. Sekretarz czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”. Publikowała w takich pismach, jak: „Pogranicza”, „Autobiografia”, „Czas Kultury”, „Nowa Dekada Krakowska”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Narracje o Zagładzie”, „Teksty Drugie”, „Miesięcznik Znak”. Interesuje się zagadnieniami form autobiograficznych we współczesnej literaturze.