Urodzona w 1981 roku w Płocku. Pisarka, poetka, redaktorka ukazującego się w latach 2010–2014 czasopisma „Cwiszn” poświęconego kulturze żydowskiej i językowi jidysz. Przez lata związana z Teatrem Żydowskim, była współproducentką Festiwalu Warszawa Singera. Laureatka Nagrody Literackiej Gdynia (2016) i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2016). W 2021 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy w dziedzinie literatury. W jego ramach autorka napisała powieść poetycką reneta. W 2019 roku ukazał się jej debiut powieściowy Zdrój (W.A.B.).