Urodzony w 1989 roku. Krytyk literacki, redaktor, teoretyk. Autor książki Pocałunki ludu. Poezja i krytyka po roku 2000 (Ha!art, 2001). Publikował m.in. w „Przestrzeniach Teorii”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”, „Odrze”, „FA-arcie”, „Małym Formacie”, „Praktyce Teoretycznej” i wielu monografiach zbiorowych.