Urodzony w 1973 roku. Poeta i krytyk literacki. Współtwórca grupy poetyckiej Na Dziko. W 1999 roku wydał tom poezji Tamagotchi w pustym mieszkaniu, za który otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny. W 2002 roku został stypendystą „Polityki”. W 2006 roku wydał książkę o poezji Ewy Lipskiej Śmierć udomowiona. W 2014 roku został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za tom Starzy nieznajomi. Jest krytykiem muzycznym w kwartalniku „Opcje”. W 2022 roku został jurorem Poznańskiej Nagrody Literackiej.