Urodzony w 1958 roku. Poeta, tłumacz, krytyk, wykładowca uniwersytecki, profesor nauk humanistycznych. Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2018) i Literackiej Nagrody Nike (2022). Nominowany m.in. do Literackiej Nagrody Nike (2008), Nagrody Poetyckiej Orfeusz (2013) i Międzynarodowej Nagrody im. Václava Buriana (2018). Odznaczony medalem Gloria Artis oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Autor wielu artykułów, szkiców, recenzji w pismach krajowych i zagranicznych. Stypendysta rządu Stanów Zjednoczonych, uczestnik programu literackiego w Iowa (1999). Od 1994 roku redaktor „Literatury na Świecie”. Mieszka w Łodzi.