Mąciwoda spod znaku KSP im. Aleksandra Fredry. Chce zabić poezję.