Pisze poezję i prozę, z wykształcenia iberystka. Autorka tomu poetyckiego ruń wydanego w Biurze Literackim (2023). Publikowała w antologiach poetyckich i prozatorskich oraz czasopismach. Laureatka projektów Połów i Pracownia pierwszej książki wierszem Biura Literackiego oraz konkursu na opowiadanie Festiwalu Góry Literatury. Pochodzi z Sanoka, mieszka w różnych miejscach.