Urodzona w 1997 roku, poetka, absolwentka polonistyki o specjalności antropologiczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka 14. edycji Połowu oraz Pracowni pierwszej książki wierszem 2022. Autorka tomu poetyckiego cierpkie wydanego przez Biuro Literackie (2022).