Andrzej Niewiadomski
Andrzej NIEWIADOMSKI
Urodzony 21 lipca 1965 w Lidzbarku Warmińskim. Poeta, krytyk literacki. Współzałożyciel i redaktor kwartalnika literackiego „Kresy”. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej UMCS. Mieszka w Lublinie.

teksty i materiały autora w bibliotece