D.J. Enright
D.J. ENRIGHT
Urodzony 11 marca 1920 roku w Royal Leamington Spa. Angielski poeta, eseista, prozaik i krytyk literacki. Studia ukończył w 1946 w Cambridge (Downing College). Rok później zaczął wykładać literaturę angielską. Uczył na uniwersytetach angielskich (m.in. Birmingham, Leeds, University of Warwick) i za granicą (Egipt, Japonia, Berlin Zachodni, Bangkok, Singapur), gdzie przebywał przez ponad dwadzieścia pięć lat. Po powrocie do Anglii współredagował miesięcznik „Encounter” (1970-1972). W latach 1973-1982 był jednym z szefów wydawnictwa Chatto and Windus. Laureat m.in. Queen’s Gold Medal for Poetry (1981). W roku 1991 odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Zmarł 31 grudnia 2002 roku w Londynie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia