Helena Guro
Helena GURO
Urodzona w 1877 roku. Poetka związana z kubofuturystami, wy­war­ła wyraźny wpływ na mło­de­go Majakowskiego, a także sfinan­so­wa­ła wydanie skandalizujących al­ma­na­chów: Policzek smakowi publicznemu (1912) i Sadź sędziów, w któ­rych Majakowski i jego przy­ja­cie­le de­biu­to­wa­li. Zmarła w 1913 roku.