Ilse Aichinger
Ilse AICHINGER
Pisarka. W 1948 roku opublikowała powieść opisującą lata wojny w Wiedniu pt. Die größere Hoffnung i swoje pierwsze słynne opowiadania. Za tę powieść, za wiersze, słuchowiska, opowiadania i inne utwory prozą, przełożone na wiele języków, otrzymała liczne wyróżnienia literackie, m.in. Nagrodę Grupy 47 (1952), Nagrodę im. Petrarki (1982), Nagrodę im. Franza Kafki (1983) i Austriacką Nagrodę Państwową w dziedzinie literatury (1995). Mieszka w Wiedniu.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • POEZJE Mój zielony osioł Fragmenty książki Ilse Aichinger Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska pod red. Jacka St. Burasa, w wyborze i układzie Moniki Schoeller i Dietricha Simona, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Poezje” 12 września 2013 roku. więcej