Andrij Lubka
Andrij LUBKA
Urodzony w 1987 roku w Rydze. Ukraiński poeta i tłumacz. Autor tomów wierszy Osiem miesięcy schizofrenii (2007), Terroryzm (2008), Czterdzieści baksów plus napiwek (2012). Jako prozaik debiutował tomem opowiadań Killer (2012). Laureat literackiej nagrody „Debiut” (2007) i „Kijowskie laury” (2011). Był stypendystą kilku europejskich programów literackich (w tym dwukrotnie Gaude Polonia), uczestniczył w wielu ukraińskich i europejskich akcjach i festiwalach literackich. Ukończył szkołę wojskową w Mukaczowie i ukrainistykę na Narodowym Uniwersytecie w Użhorodzie. Obecnie studiuje bałkanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • SZKICE Piszą, więc żyją. Pierwszych sto dni wojny Fragmenty zapowiadające książkę Piszą, więc żyją. Pierwszych sto dni wojny w tłumaczeniu Bohdana Zadury, która ukaże się w Biurze Literackim 22 sierpnia 2022 roku. więcej
  • PROZA Killer Fragmenty książki Andrija Lubki Killer w przekładzie Bohdana Zadury, wydanej nakładem Biura Literackiego 9 maja 2013 roku, a w wersji elektronicznej 30 października 2017 roku. więcej
  • POEZJE Komiks wierszem po ukraińsku Fragmenty almanachu Komiks wierszem po ukraińsku z szesnastoma komiksami laureatów konkursu “Komiks wierszem”, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 26 stycznia 2015 roku. więcej