Irena Odojewcewa
Irena ODOJEWCEWA
Rosyjska poetka i powieściopisarka. Zaczęła tworzyć pod przemożnym wpływem akmeistów, a zwłaszcza Nikołaja Gumilowa, którego uważała za swojego mistrza. Wchodziła w skład jego grupy Zwuczaszczaja rakowina. Napisała też wiele utworów prozą, opowiadających m.in. o emigracyjnym życiu. Najbardziej znane i cenione z nich to wspomnienia Nad brzegami Newy (1967) i Nad brzegami Sekwany (1983). Zmarła w 1990 roku.