Ivan Wernisch
Ivan WERNISCH
Urodzony 18 czerwca 1942 roku w Pradze. Czeski poeta i tłumacz. W 1959 roku ukończył średnią szkołę ceramiczną w Karlowych Warach (specjalność artystyczna). W kolejnych latach pracował w zawodach: betoniarza, cieśli, sztukatora, agenta reklamowego, robotnika na budowie metra, stróża nocnego, wartownika. W latach 1990-1999 pełnił funkcję redaktora w czasopiśmie „Literární noviny”. Jest artystą plastykiem i tłumaczem (przekłada przede wszystkim z rosyjskiego, niemieckiego i niderlandzkiego). Mieszka w Pradze.
bibliografia

    / Antologie

  • Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej (miękka oprawa)

    Biuro Literackie, Wrocław 2008
  • Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej (twarda oprawa)

    Biuro Literackie, Wrocław 2008

książki autora w poezjem.pl