Jarosław Iwaszkiewicz
Jarosław IWASZKIEWICZ
Urodził się w 1894 roku we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie. Poeta, prozaik, dramaturg, eseista i tłumacz. Współtworzył poetycką grupę Skamander. W międzywojniu pracował jako sekretarz marszałka sejmu i dyplomata, po wojnie prezes Związku Literatów Polskich i wieloletni redaktor czasopisma literackiego „Twórczość”. Jego obszerne œuvre obejmuje m.in. tomy poetyckie: Oktostychy (1919); utwory prozatorskie: Ucieczka do Bagdadu (1923); dramaty: Kochankowie z Werony. Tragedia romantyczna w trzech aktach (1929); szkice, eseje i tomy wspomnień: Spotkania z Szymanowskim (1947), Książka o Sycylii (1956), Gniazdo łabędzi. Szkice z Danii (1962) oraz przekłady Tołstoja, Claudela, Andersena, Czechowa i Kierkegaarda. Zmarł w 1980 roku w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia