José Ángel Leyva
José Ángel LEYVA
Urodzony w 1958 roku w Meksyku. Poeta, eseista, prozaik. Wydawca i redaktor naczelny pisma literackiego „La Otra” wydawanego w Meksyku. Laureat licznych nagród za dorobek poetycki, prozatorski i publicystykę kulturalną.