Lőrinc Szabó
Lőrinc SZABÓ
Urodzony 31 marca 1900 roku w Miskolcu. Poeta i tłumacz. W 1926 roku założył literackie czasopismo „Pandora”. Przekładał Szekspira, Moliera, Verlaine'a i Goethego. Tłumaczył literaturę polską: Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Konopnicką, Kasprowicza, Staffa i Broniewskiego. Laureat prestiżowej nagrody im. Kossutha. Zmarł 3 października 1957 roku w Budapeszcie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • ANTOLOGIE Węgierskie lato Fragmenty książki Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich przygotowanej przez Bohdana Zadurę, wydanej w Biurze Literackim 18 marca 2010 roku. więcej