Mihály Babits
Mihály BABITS
Urodzony 26 listopada 1883 roku w Szekszárdzie. Węgierski poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Ukończył filologię klasyczną i węgierską na uniwersytecie w Budapeszcie. Pracował jako nauczyciel, w 1919 uzyskał tytuł profesora. Od 1917 roku był jednym z redaktorów pisma „Nyugat”, w 1929 został jego redaktorem naczelnym i pełnił tę funkcję aż do śmierci. Za przekład Boskiej Komedii Dantego uhonorowany nagrodą Premio San Remo (1940). Zmarł 4 sierpnia 1941 roku w Budapeszcie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • ANTOLOGIE Węgierskie lato Fragmenty książki Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich przygotowanej przez Bohdana Zadurę, wydanej w Biurze Literackim 18 marca 2010 roku. więcej