Mikołaj Niekrasow
Mikołaj NIEKRASOW
Rosyjski poeta. Od 1847 roku współwłaściciel i redaktor (w późniejszym okresie istnienia pisma jeden z redaktorów) pisma literacko-społecznego "Sowriemiennik". Następnie był redaktorem naczelnym czasopisma literackiego "Otieczestwiennyje zapiski". Zmarł w 1878 roku.