Naum Korżawin
Naum KORŻAWIN
Rosyjski poeta i eseista, pisał lirykę refleksyjno-filozoficzną (Gody, Wriemiena), sztuki teatralne (Kiedyś w roku dwudziestym) i artykuły krytycznoliterackie.