Paweł Antokolski
Paweł ANTOKOLSKI
Urodzony w 1896 roku. Poeta. Jak wielu twórców tego po­ko­le­nia, w swoich utworach próbował legitymizować kreowaną przez bolszewików rze­czy­wi­stość, ubierając ją w kostium te­atral­nie postrzeganej historii. Zmarł w 1978 roku.