Robert Rożdiestwienski
Robert ROŻDIESTWIENSKI
Poeta rosyjski. Pochodził z Ałtaju. Debiutował w 1950. Jego twórczość mieści się w nurcie poezji społecznej. Wydał m.in. tom Fłagi wiesny (1955), poemat Requiem (1961), szkice z podróży, prace krytycznoliterackie. Zmarł w 1994 roku.