Sergiusz Jesienin
Sergiusz JESIENIN
Poeta rosyjski, inspirowany folklorem ludowym i sztuką sakralną. Opublikował wiele poematów i zbiorów poezji, jest również autorem krótkiej powieści Jar (1915). Zmarł w 1925 roku.