W. H. Auden
Wystan Hugh AUDEN
Jeden z najwybitniejszych anglojęzycznych poetów XX wieku. Urodził się w 1907 roku w brytyjskim Yorku, ale większą część życia spędził na emigracji w USA, dokąd wyjechał w roku 1939. Wydał kilkadziesiąt tomików poetyckich, ale pisał również eseje i libretta operowe. Po polsku ukazały się m.in. 44 wiersze oraz Morze i zwierciadło w tłumaczeniach Stanisława Barańczaka.