Włodzimierz Majakowski
Włodzimierz MAJAKOWSKI
Rosyjski poeta i dramaturg, przedstawiciel futuryzmu. Tkwiła w tym pewna sprzeczność, ponieważ wizję nowego świata opiewał z pomocą środków negowanych przez futurystów. Podczas gdy animatorzy tego ruchu uciekali od treści na rzecz formy, tworząc zdania pozbawione sensu i skupiając się na fonetycznym brzmieniu zestawionych ze sobą wyrazów, Majakowski używał tych samych środków w sposób kreatywny. Zmarł w 1930 roku.