Kartoteka 25: Portrety

Elżbieta Lempp

Pięciu. Tylu miał zawierać początkowo Szkic o pięciu autorach Biura Literackiego. Po przesłaniu 5 fotografii oraz tekstu o okolicznościach ich powstania przyszła propozycja rozszerzenia szkicu „do 10 zdjęć i autorów! Albo i więcej”. W efekcie 25 portretów autorów, którzy wydawali książki w obchodzącym w 2020 r. swoje 25-lecie Biurze Literackim, trafiło do Kartoteki. Większość autorów fotografowałam podczas Portu Legnica w 2000 r. na festiwalu poezji dla młodych ludzi, którzy przybyli z całej Polski, żeby posłuchać wierszy w starej hali fabrycznej. W spartańskich warunkach. Na porozkładanych na betonowej posadzce materacach. Z wieloma poetami spotykałam się potem na zdjęcia w Krakowie, Łodzi, Warszawie czy gdzie nam było po drodze. W kalendarzykach zapisuję te spotkania jako „Fototermin”, po niemiecku. W moim prywatnym słowniku bliżej mu do „spotkanie” niż „sesja fotograficzna”, która niesie inne konotacje. Legnica dała początek długoletniej współpracy z BL. Na okładki tomików trafiły inne, czarno-białe fotografie. Spośród kilku przesyłanych przeze mnie propozycji Artur Burszta wybierał jedną, pasującą. Tworzyły nieoczywiste, zabawne, często ironiczne okładki.

Elżbieta Lempp

ur. w 1957 r. w Będzinie. Fotografka z zamiłowania, slawistka z wykształcenia. Fotografuje od połowy lat 80. XX wieku. Głównie ludzi kultury, w szczególności pisarzy, którym poświęciła album Krajobrazy literackie. Fotografia 1985‒2007 / Literary Landscapes. Photography 1985-2007 z posłowiem Marka Bieńczyka (Universitas, Kraków 2009). Ponadto wydała: Rozbiórka (Biuro Literackie 2007), Wielka ciekawość (BoSz 2006). Współpracuje z wydawnictwami literackimi oraz portalami internetowymi www.culture.pl oraz www.instytutksiazki.pl. Jej prace ukazują się w licznych pismach, gazetach i periodykach. Wystawia w kraju i zagranicą.