07/03/22

O sytuacji pisarek i pisarzy z Ukrainy

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

O tym, jak walczą, także słowem, autorzy i autorki z Ukrainy. O tym, kto został w Ukrainie, a komu udało się wyjechać. A także o tym, jak świat pomaga dzisiaj pisarkom oraz pisarzom i jak powinien pomagać im za chwilę, by uchronić ukraińską kulturę. I jeszcze o tym, co dotąd znaczyło być ukraińskim twórcą na emigracji, a co znaczyć może za chwilę. Pięć rozmów z Natalką Śniadanko, Wasylem Machno, Katarzyną Jakubiak, Poliną Justową i Bohdanem Zadurą o walce dobra ze złem, sile i nadziei oraz rozumieniu wojny.

Ta „Strona A, strona B” miała być w całości poświęcona podsumowaniu pięciomiesięcznego naboru do projektów wydawniczych Biura Literackiego, które po raz pierwszy swój finał mają mieć w Kołobrzegu. Te informacje też są w tym odcinku, ale nieco później i w skróconej formie, wraz z ważnymi festiwalowymi komunikatami. Całość uzupełniają piosenki, te nowe, z których dochód zasila konta organizacji pomagającym Ukrainie, ale także trzy inne, w tym ta, która już sześćdziesiąt lat temu opisała antybohatera ostatnich wydarzeń.

Idzie ona tak:

Mistrzu wojennych gier
ty, co budujesz broń
co budujesz myśliwce
co budujesz stos bomb
co za biurkiem się kryjesz
co za murem masz dom
wiedz, na wskroś cię przejrzałem
na nic maska i schron