debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Opowieści Portowe: Legnica

Przemysław Rojek

Wprowadzenie do debaty "Opowieści Portowe: Legnica".

strona debaty

28 i 29 czerwca 1996 roku w Legnicy odbyła się impreza, której pełna nazwa brzmiała wówczas Europejskie Spotkania Młodych Pisarzy. Wydarzenie to było naturalnym rozwinięciem realizowanych w pierwszej połowie lat 90. Niemiecko-Polskich Spotkań Młodych Pisarzy, których to grono w 1996 roku poszerzyli twórcy z Czech.

Czy ktokolwiek z głównych architektów tamtego wydarzenia – na czele z Arturem Bursztą – mógł przypuszczać, że festiwal będzie miał kolejnych dziewiętnaście odsłon? Że z czasem zmieni się z Fortu (nazwa używana od drugiej edycji), do którego w cokolwiek dziwnych dla kultury latach 90. chronili się wielbiciele nowej poezji, na Port (od roku 2000), z którego wypływać się będzie na coraz szersze wody?

Czy były podówczas jakiekolwiek widoki na to, że organizujące Forty i Porty Biuro Literackie wydawać będzie setki książek – polskojęzycznych i  tłumaczonych, wierszy, prozy i dramatów, esejów i rozmów, antologii? Czy wyobrażano sobie te tysiące gości, które odwiedzać będą Portowe spotkania autorskie, koncerty i dyskusje? Czy marzono o nagrodach, którymi wyróżniane będzie Biuro i jego publikacje?

Z okazji zbliżającego się dwudziestolecia Portu Literackiego, zapraszamy uczestników wydarzeń do debaty na temat tego, jakie znaczenie miał (i ma) dla każdego z nas festiwal Biura. W pierwszej odsłonie tej dyskusji chcielibyśmy snuć opowieści biorące swój początek jeszcze w Legnicy. Ponieważ pytamy bardzo konkretne i nieprzypadkowe osoby, liczymy na opowieści o prywatnych doświadczeniach, o tym jak festiwal zmieniał ich życie.

O AUTORZE

autorzy_leksykon_300x300_Rojek
Przemysław Rojek

Urodzony w 1978 roku w Nowym Sączu. Doktor literaturoznawstwa, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów, były redaktor w kilku sieciowych przestrzeniach Biura Literackiego. Laureat Nagrody Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor m. in. książki o Aleksandrze Wacie, bloga Bartleby de Angola oraz biBLiotecznego cyklu Wieża Kurremkarmerruka. Mieszka w Krakowie.