Ucieczka w bok

13/09/2012 wywiady

Tom wywiadów z Piotrem Sommerem stanowi zbiór autokomentarzy do jego poezji, przekładów i eseistyki. Książka jest żywą relacją drogi twórczej jednego z najciekawszych nowatorów poetyckich, a jednocześnie swego rodzaju wykładnią jego myślenia o języku i poezji. Jest też niekoniunkturalnym zbiorem komentarzy o tym, czym żyje i karmi się poezja współczesna.

Autor
Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Wrocław
Wydanie
1
Data wydania
2010-06-10
Gatunek
Wywiady
Seria
Rozmowy
Ilość stron
140
Format
168 x 220 mm
Oprawa
miękka
Papier
Munken Print Cream 1.5 90g
Projekt okładki
Tomasz Lec
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-62006-02-1
spis treści

Jak było
W detalu – rozmowa Barbary Łopieńskiej
Pan mnie słucha, prawda? – rozmowa Stanisława Beresia
Piotrze, zacznijmy od Zomera – rozmowa
Mariusza Grzebalskiego
Stan trzeci – Piotr Sommer
Coś od innej strony – rozmowa Magdaleny Rybak
Pobratymcy w języku- rozmowa Agnieszki Kołodyńskiej
Ucieczka w bok – rozmowa Jerzego Borowczyka i Michała Larka
O Dziecinadę Piotra Sommera dopytuje Zbigniew Machej
Cztery pytania do Piotra Sommera zadane przez Wojciecha Bonowicza
O nowych książkach Piotra Sommera rozmawia Krzysztof Siwczyk
Część krajobrazu – rozmowa Joanny Orskiej 


Indeks nazwisk i postaci

opinie o książce

Sommer wydaje mi się zdesperowanym modernistą. Takim, którego gnębi gdzieś skrycie problem niewyrażalnego. Stąd zapewne dążenie do maksymalnej precyzji, poprzedzanie odpowiedzi analizą pytania, przede wszystkim zaś: zdecydowanie bardziej pisanie wywiadów niż zgoda na czyjąś obróbkę tego, co się do mikrofonu powiedziało.

Niektóre problemy powracają w różnych dialogach: O’Hara po polsku jako sprzymierzeniec (w) recepcji Białoszewskiego, język czasami wyprzedzający poetę, nieprzeciwstawianie języka (pozornie) pozajęzykowej reszcie, nowy kanon, mainstream i alternatywa, ironia i krytyka. Nawet, gdy czytało się pierwodruki tych wywiadów, to koniecznie warto przypomnieć je sobie teraz, zebrane razem w jednym tomie.

 

Adam Poprawa

Piotr Sommer to twórca, który wykorzystuje język do poszukiwania nowych rejestrów polszczyzny. W wierszach wszystko musi być w ruchu, dopominać się o uwagę – wtedy nie dochodzi do skostnienia utworu. Podobnie dzieje się w rozmowach – nie są to tradycyjnie znane schematy: pytanie – odpowiedź. Tu dochodzi do spiętrzenia relacji – tworzy się najprawdziwszy dialog, który wprowadza czytelnika w literacką przestrzeń.

Mateusz Kotwica

Piotr Sommer, nim odpowie, sonduje, stara się najpierw rozłożyć pytanie, dodatkowo dopytując “O co właściwie Pan/Pani pyta?”. Tekst prowadzony w ten sposób powoduje, że ma się wrażenie, iż autor Smaku detalu kluczy, uchyla się, odskakuje, ponieważ nie chce się złapać w pułapkę jednoznaczności i banalności. 

Maciej Gierszewski

Ucieczka w bok jest uzu­pełniającym twórczość Sommera autokomentarzem. Wybór dziesię­ciu wywiadów z różnych lat to oka­zja, by jeszcze raz – i naraz – prze­czytać, co autor Piosenki paster­skiej ma do powiedzenia o sło­wach (własnych i cudzych), o świe­cie i o innych jego mieszkańcach. Rozmówcy są różni – od świę­tej pamięci Barbary Łopieńskiej po młodszych o parę pokoleń poetów i krytyczek, ale w każ­dym kawałku słychać tę samą, niepodrabialną Sommerową in­tonację.

Marcin Sendecki

Zbiór dziesięciu korespondencyjnych rozmów z Sommerem zabiera czytelnika (…) na jedno z (…) sympatycznych spotkań. Poruszone zostają na nim zagadnienia bliskie każdemu, kto żywi się słowem pisanym, można więc posłuchać wypowiedzi zarówno na temat poezji współczesnej i przekładu literackiego, jak też wątpliwego pojęcia kariery literackiej, nadęcia wynikającego z popularności w mediach, czy dyletanctwa literackiego mainstreamu. Autor komentarzy wspomina również o sprawach bardziej prywatnych, zdaje relację z własnego nieśpiesznego dochodzenia do samopoznania, opowiada o swojej bibliotece, pożyczaniu książek, komponowaniu antologii poetów amerykańskich, dosmaczaniu „Literatury na Świecie” i rewerencji wobec twórców, takich jak Charles Reznikoff, John Ashbery, Miron Białoszewski, czy Jerzy Ficowski.

Zuza Kiełczykowska

inne książki autora