Wszystko będzie dobrze

13/09/2012 liryka

Myślenie w kategoriach tradycji jest obce dla Mahona, a poezja to w dużej mierze działalność o charakterze religijnym. Tom zawiera przekłady autorstwa Sommera, który wybrał i zaproponował głównie wczesne wiersze irlandzkiego poety. Znajduje się tu również zapis rozmowy przeprowadzonej z autorem w 1978 roku.

Autor
Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Legnica
Wydanie
1
Data wydania
1998-09-26
Gatunek
Liryka
Seria
Fort Legnica
Ilość stron
80
Format
145 x 205 mm
Oprawa
miękka
Projekt okładki
Jacek Królak
Projekt opracowania graficznego
Joanna Rachoń
ISBN
83-87826-00-6
spis treści

NIGHT-CROSSING (1968)
Wiosenne wakacje/ The Spring Vacation
Fałszerz/ The Forger
Cyganie (Kiedyś był dom)/ Gypsies (Once there was house)
Kanadyjski Pacyfik/ Canadian Pacific
Po Titanicu/ After the Titanic
Dziennik więzienny/ Jail Journal

 

LIVES (1972)
Obraz z Becketta/ An Image from Beckett
Prześnione dni/ Dream Days
Życia/ Lives
Wiersz rozpoczynający się linijką z Kawafisa/ Poem
Begining with a Line by Cavafy
Tak jak powinno być/As It Should Be
To, co zostanie/ What Will Remain
Raftery to ja/ I Am Raftery

 

THE SNOW PARTY (1975)
Dalszy ciąg życia/ Afterlives
Liście/ Leaves
Powrót do domu/ Going Home
Śniegowe Przyjęcie/ The Snow Party
Ostatni król ognia/ The Last of the Fire Kings
Złota Gałąź/ The Golden Bough
Mateusz V. 29-30./ Mathew V. 29-30.
Zagadka Antygony/ The Antigone’s Riddle
Kampania północnoafrykańska/ The North African Campaign
Fakty z życia/ The Facts of Life
Głucha noc/ Dead of Night
Nostalgie/ Nostalgias
Nieme zjawiska/ The Mute Phenomena
Cyganie (Pod drzewami są ogniska)/ Gypsies (There are
fires under the trees)
Niezgoda na żałobę/ A Refusal to Mourn
Lecąc/ Flying
Nie używana szopa w okręgu Wexford/ A Disused Shed
in Co. wexford

 

POEMS 1962-1978 (1979)
Teść/ Father-in-Law
Restauracja chińska w Portrush/ The Chinese Restaurant
in Portrush
Wszystko będzie dobrze/ Everything Is Going To Be All Right
Heraklit o rzekach/ Heraclitus on Rivers

 

THE HUNT BY NIGHT (1982)
Latarnia morska w Maine/ A Lighthouse in Maine

 

ANTARCTICA (1985)
Październik w Hyde Parku/ October in Hyde Park

opinie o książce

Ta książka nigdy nie powinna się była ukazać. Trudno usprawiedliwić ten rażący brak odpowiedzialności tak ze strony wydawcy, jak i tłumacza, Piotra Sommera. Można bowiem przypuszczać, że wybór wierszy irlandzkiego poety Dereka Mahona Wszystko będzie dobrze nieźle namąci w dotychczasowych wyobrażeniach o poezji irlandzkiej i skończy się poważną perturbacją w obowiązujących poglądach na temat Irlandii.

 

Jerzy Jarniewicz