Książka zaangażowana społecznie 2021

 

Zajmujesz się reportażem, wywiadami, esejem, krytyką literacką lub przekładem literackim? Twoim polem zainteresowań są tematy zaangażowane społecznie, prezentujące różne punkty widzenia, prowokujące dyskusje na najważniejsze obecnie tematy? W ramach nowej serii wydawniczej szukamy pomysłów na takie właśnie książki lub przekłady już istniejących publikacji, które zwróciły na siebie uwagę w innych krajach. Inicjatywa nie ma ścisłego podziału na gatunki literackie. Liczą się dla nas temat i wartość literacka dzieła.

 

W finale znajdzie się od 3 do 12 osób, a zajęcia poprowadzi Joanna Roszak. Prace rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin wydarzenia zostanie podany wkrótce). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie udział w zajęciach w trakcie festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online nie będzie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2021 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać trzy osobne zgłoszenia propozycji książek w formie konspektów zawierających informacje o podejmowanych tematach i idei przewodniej. Prosimy też o podanie informacji o tym, na czym polega nowatorstwo projektu i w jaki sposób publikacja angażuje się w zagadnienia społeczne. W przypadku książek przekładowych prosimy o załączenie tłumaczenia pierwszych 10 stron publikacji, a w przypadku pozostałych propozycji – o dodanie dowolnego fragmentu o objętości 10 stron.

 

Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest także wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł za każdą propozycję na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Do realizacji zajęć nie dojdzie, jeśli projekt nie zyska ministerialnej dotacji na festiwal. Wówczas zwrócona zostanie opłata rekrutacyjna.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2021 roku. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

 

projekty