Pracownia działań nad książką wierszem 2024

 

Jesteś po debiucie? Pracujesz aktualnie nad kolejną książką poetycką? Chcesz skonfrontować swoje teksty z innymi piszącymi osobami i uznanym redaktorem? Weź udział w „Pracowni działań nad książką wierszem”, która towarzyszy najstarszemu festiwalowi literackiemu w Polsce, organizowanemu między 6 a 9 czerwca 2024 roku w Kołobrzegu. Zajęcia nie są projektem wydawniczym, nie wiążą się z wydaniem książki. Stanowią za to okazję do wspólnej pracy, wymiany poglądów oraz sprawdzenia, na jakim etapie jest powstająca książka.

 

Zgłoszenie powinno zawierać dziesięć reprezentacyjnych dla całościowego projektu wierszy oraz „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. Należy sprecyzować, ile mniej więcej utworów znajdzie się w książce, zaznaczyć, jak wiele jest już gotowych, a także określić, co zmienią te, których nie ma w zestawie. Materiał niezbędny jest do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia decyzji o zaproszeniu autora lub autorki do pracowni oraz posłuży na starcie jako zestaw do prac w grupie.

 

Każda osoba może przesłać maksymalnie dwie propozycje książkowe. Zgłoszenia (każdy projekt osobno) przyjmowane są poprzez formularz do 31 stycznia 2024 roku do godziny 23:59. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi między 7 a 21 marca 2024 roku na facebookowym profilu Biura Literackiego oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Ponieważ projekty wydawnicze i pracownie są samofinansujące się, to koszt udziału w zajęciach został skalkulowany na poziomie 750 zł. Ponoszony jest przez osobę zaproszoną do udziału w projekcie do końca marca 2024 roku. W uzasadnionych przypadkach kwota może uleć zmniejszeniu.

 

Zajęcia w ramach „Pracowni działań nad książką wierszem 2024” będą odbywać się w dwóch etapach. Pierwszy to zajęcia online (jedno spotkanie w kwietniu lub w maju). Drugi etap będzie obejmował spotkania na żywo w trakcie TransPortu Literackiego 29 (cztery sesje, dzień po dniu, łącznie trwające nie mniej niż osiem godzin).

 

Pracownia stanowi część festiwalu TransPort Literacki 29, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje będą przesyłane drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Posłuchaj podcastu o szczegółach tegorocznego naboru
Posłuchaj dlaczego warto wziąć udział w naborze
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty