Pierwsza książka prozą 2022

 

Jesteś uczestnikiem lub uczestniczką poprzednich edycji projektu „Pierwsza książką prozą”? Laureatką bądź laureatem „Połowu. Prozatorskich debiutów 2021”? Weź udział w kolejnej edycji projektu i dołącz do Tadeusza Dąbrowskiego, Julii Fiedorczuk, Katarzyny Jakubiak, Elżbiety Łapczyńskiej, Marty Sokołowskiej i Filipa Zawady, którzy zadebiutowali w Biurze Literackim jako prozaicy. Pozostałe osoby przed debiutem książkowym prozą zaproszone są do udziału w projekcie wydawniczym „Połów. Prozatorskie debiuty 2022”.

 

Przeznaczone dla 8–15 osób zajęcia, które poprowadzi Dariusz Sośnicki, rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin i miejsce zostaną podane po ministerialnej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wydarzeniu dotacji). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów będzie osobisty udział w zajęciach. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Laureaci projektu wybrani przez Dariusza Sośnickiego oraz redakcję Biura Literackiego po rekomendacji uczestników, którzy wskażą ich zdaniem najbardziej wartościowe propozycje literackie, otrzymają także bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad swoją pierwszą książką.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 4 marca 2022 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać dwa odrębne zestawy tekstów ze zgłaszaną książką lub książkami. Jeden zestaw to albo trzy opowiadania, albo fragment powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o przesłanych tekstach: podejmowany temat, na czym polega ich nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii prozatorskiej wydawanej przez Biuro Literackie.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty