Poetyckie debiuty 2020

Stacja_Literatura_25_-_Poetyckie debiuty 2020__www_top

 

Realizowany po raz piętnasty Połów, który towarzyszy odbywającemu się w Stroniu Śląskim i Siennej 10–13 września 2020 roku festiwalowi Stacji Literatura 25, skierowany jest wyłącznie do poetów przed debiutem książkowym. Projekt, za sprawą którego do poezji polskiej zostało wprowadzonych wielu uznanych dzisiaj autorów i autorek, ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. Jest jedyną formą nawiązania współpracy, a następnie ewentualnego wydania w Biurze Literackim debiutanckiej książki.

 

Tym razem w finale projektu znajdzie się tylko od 8 do 16 osób. Otrzymają one szansę na wejście do wąskiego grona laureatów projektu (6–8 osób), których twórczość zostanie zaprezentowana w biBLiotece, a następnie w almanachu „Połów. Poetyckie debiuty 2020”. Kolejne osoby zostaną wyróżnione zaproszeniem do dodatkowych pracowni. O tym, jak liczne będą to grupy i ile ich łącznie będzie, zdecyduje dokonująca tradycyjnie wyboru redakcja Biura Literackiego po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi propozycjami.

 

Wiersze laureatów projektu trafią do almanachu, który ukaże się w 2021 roku. Redaktorem publikacji będzie Dawid Mateusz, który wcześniej poprowadzi zajęcia z finalistami projektu. Główna grupa będzie pracować nad wierszami, jakie trafią do almanachu. Pozostałe pracownie (jedną z nich poprowadzi Karol Maliszewski) dopracowywać będą zgłoszenia do następnej edycji Połowu. Zajęcia w poszczególnych pracowniach mają mieć bardziej indywidualny charakter. Rozpoczną się realizacją zadań, które zostaną przekazane uczestnikom jeszcze przed Stacją Literatura.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 29 lutego 2020 roku. Każdy może przesłać tylko jeden zestaw składający się z 10 wierszy. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 25 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2020 roku. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

projekty